Apicultura Wiki
Advertisement

Jerzy Woyke[]

 • Apiculture Division, Agricultural University - SGGW, 166 Nowoursynowska, 02-787 Warszawa, Poland

Original Papers[]

 • (Papers difficult to obtain are available here e. g. Nos: 11, 15, 23, 108, 260, and others)
 • 1. 1950 Histologiczna budowa pęcherzyków nasiennych u pszczoły domowej. The histologic structure of the vesiculae seminales in the honeybee (Apis mellifica L.)
  • a. Spraw. Pol. Akad. Um. 51(4): 234
  • b. The histological structure of the vesiculae seminales in the honeybee. (Apis mellifica L.). Acad. Pol. Sci. Let. (6-7) M-2 10056
 • 2. 1950. Wpływ nastroju rojowego pszczół na zbiór nektaru. Influence of swarming impulse on honey collection. Pszczelarstwo 1(4): 3-8.
 • 3. 1950. Miód w mateczniku. [Honey in queen cell]. Pszczelarstwo 1(5): 10-12.
 • 4. 1953. Podkarmiaczka - ramka pracy. [Feeder - working frame]. Pszczelarstwo 4(4): 4-7
 • 5. 1954. Działalność lotna pszczół w czasie zaćmienia słońca. Honeybees flight activity during sun eclipse. Pszczelarstwo 5(9): 6
 • 6. 1955. Zachowanie się pszczół w czasie zaćmienia słońca. Behaviour of honeybees during sun eclipse. Folia Biologica 3(3): 267-274. AA 16/1957.
 • 7. 1955. Wpływ lotów na pobudliwość płciową trutni. Influence of flights on sexual excitability of drones. Pszczelarstwo 6(5): 1-3. AA 21/1957.
 • 8. 1955. Nieunasieniona matka i trutówki skladające jaja. Virgin queen and laying workers. Pszczelarstwo 6(6): 24-259.
 • 9. 1955. Działalność narządów rozrodczych trutnia. Activity of reproductive organs of drones. Pszczelarstwo 6(7): 4-6.
 • 10. 1955. Kilkakrotna kopulacja matki pszczelej. Multiple mating of the honeybee queen. Pszczelarstwo 6(8): 1-4
 • 11. 1955. Multiple mating of the honeybee queen (Apis mellifica L.) in one nuptial flight.
  • a. Bull. Acad. Polon. Sci. Cl. 11 3(5): 175-180. AA 73/1956. Paper available.
  • b. Mnogokratnoje spariwanje pczelinoj matki (Apis mellifica L.) wo wremia odnowo bracznowo wyleta. Bjull. Pol. Akad. Nauk., Otd. II 3(5): 177-182.
 • 12. 1955. Matka po powrocie z lotu godowego. Honey bee queen after returning from mating flight. Pszczelarstwo 6(12): 2-5.
 • 13. 1956. Zmiany anatomiczno-fizjologiczne a przebieg kilkakrotnej kopulacji matki pszczelej. Anatomo-physiological changes and the multiple mating process in queen bee. Pszczelarstwo 7(1): 1-414.
 • 14. 1956. Woyke J. Głowska Z. Nowosielska B.: Opieka pszczół nad matkami w różnych klateczkach. Bee care of queens kept in different cages. Pszczelarstwo 7(2): 4-7.
 • 15. 1956. Anatomo-physiological changes in queen-bees returning from mating flights, and the process of multiple mating.
  1. a. Bull. Acad. Polon. Sci. Cl. 4(3): 81-87. Paper available
  2. b. Anatomo-fizjologiczeskije izmienienja wozwraszczajuszczejsia s bracznowowyleta pczelinoj matki i process mnogokratnowo spariwanja. Bjull. Pol. Aad. Nauk. Otd. II 4(3):81-87. AA 285/1958
 • 16. 1956. Pszczoły nie rozróżniają larw pszczelich i trutowych. [Bees do not recognize worker and drone larvae]. Pszczelarstwo 7(5): 1-4.
 • 17. 1956. Anatomische Untersuchungen von Koeniginnen und Drohnen und die mehrfache. Paarung der Königinnen. XVI Internationaler Bienenzuchter-Kongress, Wiss. Sondert., Wien.:1-5. AA 236/1956
 • 18. 1957. Trupia główka (Acherontia atropos L.), jako szkodnik pszczoły w północnej Polsce. [Acherontia atropos L. as honeybee pest in northern Poland]. Pol. Pismo Entomol. Ser.B. 1(9): 77-81 AA183L/1965.
 • 19. 1957. Arsakene til flere gangers paringsutflukt hos dronningene Nordisk Bitidskrift 9(3): 79-80.
 • 20. 1958 Monogokratnoje spariwanje pczelinoj matki wo wremia odnowo bracznowo wyleta. Multiple mating of honeybee queen in one mating flight. Pczełowodstwo, Moskwa 31(8): 32-38.
 • 21. 1958 Przebieg kopulacji u pszczół. [The process of mating in honeybees]. Pszczeln. Zesz. nauk. 2(1): 1-42.
 • 22. 1958. Die Ursachen mehrmaliger Hochzeitaflüge der Königinnen. a. Pszczeln. Zesz. nak. 2(3): 149-151. Die Ursachen mehramaliger Hochzeisflüge der Königinnen. XVII Congr. Intern. Apicult. Bologna - Roma, Italy. b. 1958 Abstracts: 127. AA387/1958. c 1960 Proceedings, Atti ufficialli sec. vol. Imola: 402-403. d. 1959 The reasons for repeated mating flights of queenbees. Bee Research Assoc. Tampa, Fla. USA: 10-11
 • 23. 1958. Histologiczna budowa organów rozrodczych trutnia. Pozn. Tow. Przyj. Nauk., Wydz. Mat. Przyr. Prace Kom. Biol. 19(2): 1-51. [Histological structure of drone reproductive organs]. The Poznan. Soc. Friends. Sciences 19(2): 1-51 Paper available. AA 821/1964.
 • 24. 1958. Woyke J. Ruttner F.: An anatomical study of the mating process in the honeybee. Bee World 39(1): 3-18 Paper available. AA 50/1962.
 • 25. 1960. Naturalne i sztuczne unasienianie matek pszczelich. Natural and instrumental insemination of queen bees. Pszczeln. Zesz. nauk. 4(3-4): 183-275. AA536/1963.
 • 26. 1960. Sztuczne unasienianie matek pszczelich różną ilością nasienia. [Instrumental insemination of queen bees with different amount of semen]. II Międzynar. Konfer. Pszczel. P.O.P.P.S., Warszawa: 59-61.
 • 27. 1962. Natural and artificial insemination of queen honeybees. Bee World 43(1): 21-25.
 • 28. 1962. Geneza powstawania niezwykłych pszczół. [Origin of unusual bees]. Pszczelnicze Zeszyty naukowe, 6(2): 49-63; 1963. AA 512/65.
 • 29. 1962. The hatchability of "lethal" eggs in two sex allele fraternity of honeybees. J. apic. Res., 1: 6-13. AA 815/1964.
 • 30. 1963. Drones from fertilized eggs and biology of sex determination in the honeybee. Bull. Acad. Polon. Sci. Cl.V, Ser. sci.biol. 9(5): 251-254. AA 533L/1965.
 • 31. 1963. Drone larvae from fertilized eggs of the honeybee. J. apic. Res. 2(1): 19-24. AA 816/1964
 • 32. 1963. Rozpoznawanie płci żywych larw pszczelich. [Recognition of sex in alive bee larvae]. Pszczeln. Zesz. nauk. 7(1): 23-313.
 • 33. 1963. The behaviour of queens inseminated artificially in different manner. XIX-th Intern. Beekeeping Congress, Prague. a. Abstracts: 127. b. Proceedings, Comp. Text. of Lect. of XIX Congress of Apimondia: 02-703. Paper available 13,5KB.
 • 34. 1963. Drones from fertilized eggs and the biology of sex determination in the honey bee. XIX-the Intern. Beekeeping Congress, Prague. a. Abstracts: 126. b. Complet Text. of Lect. of XIX Congress of Apimondia: 715-718.
 • 35. 1963. Contribution of successive drones to the insemination of a queen. XIX-th Intern. Beekeeping Congress, Prague. a. Abstracts, : 124-125. b. Proceedings, Comp. Text. of Lect. of XIX Congress of Apimondia: 715-718. Paper available 25.9 KB.
 • 36. 1963. What happens to diploid drone larvae in a honeybee colony. J. apic. Res. 2(2): 73-76. AA 817/64. Paper available 300.6 KB.
 • 37. 1963. Rearing and viability of diploid drone larvae. J. apic. Res. 2(2): 77-84. AA 818/1964
 • 38. 1963. Metoda wychowu matek i diploidalnych trutni z jaj poza ulem. [The method of rearing queens and diploid drones from eggs outside bee colony]. Pszczeln. Zesz. nauk. 7(2): 63-80.
 • 39. 1964. Causes of repeated mating flights by queen honeybees. J. apic. Res. 3(1): 17-23.
 • 40. 1964. Genetic characters in immature stages of wild and mutant bees. J. apic. Res. 3(2): 91-98. AA 70/1965.
 • 41. 1965 Genetic proof of the origin of drones from fertilized eggs of the honeybee. J. apic. Res. 4(1): 7-11. AA 101/1966.
 • 42. 1965. Study on the comparative viability of diploid and haploid larval drone honeybees. J. apic. Res. 4(1): 12-16. AA 100/1966.
 • 43. 1965. a. Les males provenant des oeufs fecondes et la biologie de determination du sexe de l'abeille mellifere. Apiacta 1 (1-2): 76-77. b. Drones from fertilized eggs and the biology of sex determination in the honeybee. Apiacta 1 (1-2): 77-78. c.Trutni iz opłodotworiennych jaic i opredelenie poła miedonosnych pczeł. Apiacta 1(1-2): 78-79. d. Drohnen aus befruchteten Eiern und die Biologie der Geschlechts determination bei der Honigbiene. Apiacta 1(1-2): 79-80.
 • 44. 1965. Die "Diploide" der Drohnen. Paper delivered at the J. W. Goethe University. in Frankfurt/M., 15 July 1965, reported by H. Herman. AA 819L/1964.
 • 45. 1965. Study on diploid drone honey bees. a. Abstracts - Ve Congr. Inter. de l'Union Intern. pour l'Etude d. Insect. Socieaux. Resumes des Comunications. Tulouse. b. Compt. Rand. du Ve Congr. Intern. de l'Union Intern. pour l'Etude. Insect. Socieux, Toulouse: 257-262.
 • 46. 1965. The diploid drone. Apimondia, XX Intern. Beekeep. Jub. Congr. Comiss. Bee Biol., Bucharest. a. Abstracts 1(14): 1-4. b. Proceedings, Apimondia Publ. House, Bucharest, Romania :152-154.
 • 47. 1965. On bee genetics. XX Intern. Beekeep. Jub. Congr., Bucharest: 77-82.
 • 48. 1965. Do honeybees eat diploid drone larvae because they are in worker cells?. J. apic. Res. 4(2): 65-70. AA 109/1966.
 • 49. 1965. Rearing diploid drone larvae in queen cells in a colony. J. apic. Res. 4(3): 143-148. AA 462/1966
 • 50. 1965. Raport de sinteza asupra genetical la albina. Apicultura (Bucharest) 18(11-12): 20-23
 • 51. 1966. Woyke J. Knytel A. Bergandy K. Cytological proof of the origin of drones from inseminated eggs of the honey bee. Bul. Acad. pol. Sci. Cl. V. Ser. sci. Biol. 14(1): 65-67. AA 463L/1967
 • 52. 1966. Woyke J. Knytel A. Cytological proof of the origin of drones from fertilized eggs of the honey bee. Bull. Acad. Pol. Sci., Cl. V, Ser. sci. biol. 14 (1): 69-72. AA 513L/67.
 • 53. 1966. Woyke J. Adamska Z. Genetic evidence of biparental origin of adult honey bee drones. Bull. Acad. Pol.Sci., Cl. V., Ser. sci. biol. 14(1): 73-74. AA 464L/1966.
 • 54. 1966. Wovon hängt die Zahl der Spermien in der Samenblase der auf natürlichem. Wege begatteten Königinen ab? Zeitschr. für Bienenforsch. 8(3): 236-247. AA 663L/1967.
 • 55. 1966. Relation of semen volume to the number of sperms in the spermatheca of artificially inseminated queen honey bees. Intern. Symposium on Bee Genetics and Artificial Insemination of Bee Queens, Czechoslovakia: 1-2.
 • 56. 1966. Woyke J. Knytel A. Bergandy K. The presence of spermatozoa in eggs as proof that drones can develop from inseminated eggs of the honeybee. J. apic. Res. 5(2): 71-78. AA 79/1967.
 • 57. 1966. Woyke, J.; Knytel, A: The chromosome number as proof that drones can arise from fertilized eggs of the honeybee. J. apic. Res. 5(3): 149-154. AA 680/1967.
 • 58. 1966. The development, maturation and production of drones and natural mating of virgin and drone honeybees. Final Techn. Report P.L. 480, Bee Cult. Lab., Warsaw: 1-108. AA 95/1969.
 • 59. 1967. Rearing conditions and the number of sperms reaching the queens spermatheca. XXI Intern. Apicult. Congr. Univ. Maryland, USA. a. Abstracts: 84-85. AA 737/1967.
 • 60. 1967. Woyke J., Skowronek W. Spermatogenesis in diploid drones. XXI Intern. Apicult. Congr. Univ. Maryland, USA. a. Abstracts: 57. b. Proceedings, Apimondia Publ. House, Bucharest, Romania: 470-479. AA 682/1967.
 • 61. 1967. Diploid drone substance - cannibalism substance. XXI Intern. Apicult. Congr., Univ. Maryland, USA. a. Abstracts -: 57-58. b. Proceedings, Apimondia Publ. House, Bucharest, Romania: 471-4. AA 681/1967.
 • 62. 1968. Some facts concerning the beekeeping in both Americas and in Africa and the genetic studies in Brazil. XII Meżdun. Kongr. Entomoł. Moskwa, XII Intern. Congr. Entomol. Moscow: 331-332
 • 63. 1969. Weitere Untersuchungen über die diploiden Drohnen. Allgem. Deutsche Imkerztg. 3(3): 68-71
 • 64. 1969. A method of rearing diploid drones in a honeybee colony. J. apic. Res. 8(2): 65-71. AA 917/1970
 • 65. 1969. Rearing diploid drones on royal jelly or bee milk. J. apic. Res. 8(3): 169-173. AA 918/1970
 • 56. 1969. The role of sex alleles in the development of reproductive organs of diploid drones. XXII Intern. Bienenzü chter-Kongr., Mü nchen a. Abstracts: 187. b. Proceedings: Apimondia Publ. House, Bucharest: 625.
 • 67. 1970. Ergebnisse der künstlichen Besamung der Königinnen verchiedener. Bienenrassen. Bienenforscherkonf. Inst. f. Biaval, NLH - Asker
 • 68. 1971. Correlations between the age at which honeybee brood was grafted, characteristics of the resultant queens, and results of insemination. a. J. apic. Res. 10(1): 45-55. AA 158/1972. Republished by journal editor: b. Les conditions d'elevage et le nombre de sperms qui atteignent le receptacle seminal de la reine. Revue fr. Apic. 1971 289: 255-256
 • 69. 1971. Unasienianie matek pszczelich na trutowisku o zwiększonej liczbie trutni. [Mating of queens in mating station with increased number of drones]. Pszczeln. Zesz. nauk., 15(1-2): 43-51 (paper available 689KB). AA 787/1974.
 • 70. 1971. Badania nad uzyskaniem diploidalnych trutni pszczelich (Apis mellifica L.). [Investigationson rearing diploid drones (Apis mellifica L.)]. Przegl. Zool. 15(4): 355-364. AA 475L/1976
 • 71. 1971. Czy diploidalne trutnie są nadsamcami czy interseksami?. [Are diplod drones supermales or intersexes?]. X Nauk. Konf. Pszczel., Puławy: 22-23.
 • 72. 1971. Dlaczego trutnie nie wychowują się w matecznikach. [Why the drones do not develop in queen cells?]. X Nauk. Konf. Pszczel., Puławy: 22-23
 • 73. 1971. New experimental data in the honey bee genetics. XXIII Intern. Apicult. Congr. Moscow. a. Abstracts: 110-111. b. Proceedings, Apimondia Publ. House, Bucharest, Romania: 365-367.
 • 74. 1971. a. Biology of reproduction as a basis for production of new varieties of honeybees. Final Techn. Rep. for UDSA, Bee Cult. Lab. Warsaw: 1-154. AA 728/1975. b. 1973. Badania nad poliploidyzacją pszczoły miodnej. Konfrontacje 73, Akademie Rolnicze Gospodarce Narodowej, Dział Wydawnictw, AR
 • 75. 1972. Obserwacje nad pszczołami indyjskimi przeprowadzone w NRF i w Polsce. [Observations on Indian bees conducted in Germany and in Poland]. Pszczelarstwo 23(5): 2-4.
 • 76. 1972. Naturalne i sztuczne unasienianie pszczół indyjskich. [Natural and instrumental insemination of Indian bees]. XI Nauk. Konf. Pszczel., Puławy: 24-26.
 • 77. 1972. Woyke J. Ruttner F. Koeniger N. Reproduction in Apis cerana 1. Mating behaviour. J. apic. Res. 11(3): 141-146 Paper available, 592 KB. AA 760/1973
 • 78. 1972. Forecast on investigations on poliploid honey bees by the test of hypothesis of genic balance, and of the heterozygosity of multiple loci. a. Apimondia Sci. Bull.: 33-35. b. Prognoz issledowanii poliploidii u miedonosnych pczeł na osnowie gipotez geneticzeskowo balansa i geterozigotnosti mnożestwiennych lokusow. Sborn. Naucz. Trudow Apimondii: 33-35. c. the same French d. the same German. e. the same Spanish.
 • 79. 1972. Sexallele und kontrolierte Paarung. a. Intern. Symp.: Paarungskontrolle und Selektion bei der Honigbiene. Lunz am See: 69-74. b. Sex alleles and controlled mating. Apimondia Sci. Bull. 1: 103-108. c. Połowye alleli i kontrolirujemoie spariwanie. Sborn. Naucz. Trudow Apimondii 1: 103-108. d. the same French. e. the same German. f. the same Spanish. Republished by journal editor: g. Me Feng (1985) (4): 4-8, (in Chinese)
 • 80. 1972. How to determine the sex of living honeybee larvas. Republished No 32 by editor of Nation. Techn. Inform. Service. Sprinfield, Virginia, USA: 1-8
 • 81. 1972. Woyke J. Adamska Z. The biparental origin of adult honeybee drones proved by mutant queens. J. apic. Res. 11(1): 41-44. AA 948/1972.
 • 82. 1973. Reproductive organs of haploid and diploid drones. J. apic. Res. 12(1): 35-51. AA 598/1973 AA 602/1974
 • 83. 1973. Woyke J. Ruttner F. Koeniger N. Reproduction in Apis cerana 2.. Reproductive organs and natural insemination. J. apic. Res. 12(1): 21-34 Paper available, 532KB. AA 70/1974.
 • 84. 1973. Woyke J. Jasiński Z. Influence of external conditions and the number of spermatozoa entering the spermatheca of instrumentally inseminated honeybee queens. J. apic. Res. 12(3): 145-151 AA 437/1974.
 • 85. 1973. Instrumental insemination of Apis cerana indica queens. J. apic. Res. 12(3): 151-158 Paper available 783KB. AA 344/1974.
 • 86. 1973. Laranja: a new honey bee mutation. Journal of Heredity, 64: 227-230. AA 575/1974
 • 87. 1973. Woyke J. Woyke H. Pszczoły indyjskie pokonują trudności zapylania roślin w szklarniach. [Indian bees overcame pollination difficulties in greenhouses]. Ogrodnictwo 10(2): 33-35
 • 88. 1973. DNA content in spermatidis and spermatozoa of haploid and diploid honeybee drones. XXIV Intern. Apicult.Congr., Apimondia, Buenos Aires: a. Abstracts: 53; b. Proceedings, Apimondia Publ. House, Bucharest, Romania: 324-327.
 • 89. 1973. Artificial insemination of Apis cerana indica. XXIV Intern.Apicult. Congr. Apimondia, Buenos Aires, Argentina. a. Abstracts: 52. b. Proceedings, Apimondia Publ. House, Bucharest, Romania: 335-338.
 • 90. 1973. Przedłużenie języczka pszczół przez ich poliploidyzację. [Increase of the tongue length of honeybees by poliploidization]. XII Konf. Nauk., Puławy: 23-30.
 • 91. 1973. Zawartość DNA w komórkach rozrodczych dwóch rodzajów trutni. [DNA contents in reproductive cells of two types of drones]. XII Nauk. Konf. Pszczel; Puławy: 31-32.
 • 92. 1973. Woyke J.; Bobrzecki J. Choroba dlugich mateczników. XII Nauk. Konf. Pszczel., Puławy: 33-34.
 • 93. 1973. Woyke J. Bobrzecki J. Long queen cells disease. Bull. Apicult. 10(1): 7-9.
 • 94. 1973. a. Experiences with Apis mellifera adansonii in Brazil and in Poland. Apiacta 8(3): 115-116. b. Opity s Apis mellifera adansonii prowiedenye w Brazilii i Polsze. Apiacta 8(3): 115-116 c.Versuche mit Apis mellifera adansonii in Brasilien und in Polen. Apiacta 8(3): 115-116. d. Experiences avec Apis mellifera adansonii au Brasil et en Pologne. Apiacta 8(3): 115-116. e. Experiencias con Apis mellifera adansonii en el Brasil y Polonia. Apiacta 8(3): 115-116. AA 604/197495.
 • 95. 1973. Reproduction and artificial insemination of Apis cerana indica Fabr. Indian Bee Journ. 35(3-4): 10-20
 • 96. 1974. The story of diploid drones of honeybee. History of the Bee Res. Assoc. London B.R.A.: 151-154. AA 388/1976.
 • 97. 1974. Genic balance, heterozygosity and inheritance of size of testes in diploid drone honeybee. J. apic. Res. 13(2): 77-85. AA 803/1974.
 • 98. 1974 Woyke J. Skowronek W. Spermatogenesis in diploid drones of honey bee. J. apic. Res. 13(3): 183-190. AA 808/1974.
 • 99. 1974. Woyke J. Jasiński Z. Smagowska B. Porównanie organów rozrodczych oraz efektów sztucznego i naturalnego unasieniania pszczół różnych ras i ich mieszańców. [Comparison of reproductive organs and of natural and artificial insemination of honeybees of diferent subspecies and their hybrids] Pszczel. Zesz. nauk. 18: 53-75. AA 180/1976.
 • 100. 1975. DNA content of spermatids and spermatozoa of haploid and diploid drones. J. apic. Res. 14(1): 3-8. AA 358/1975.
 • 101. 1975. Works of the Central Bee Research Institute in India. Indian Bee Journ. 35(1-4): 55-59
 • 102. 1975. Natural and instrumental insemination of Apis cerana indica in India. J. apic. Res. 14(3-4): 153-159. AA 378/1976.
 • 103. 1975 Survival rate of brood in the bee sanctuary on Kangaroo Island. 25th Intern. Apicult. Congree, Grenoble. a.Abstracts: 223-224. b. Proceedings, Apimondia Publ. House, Bucharest, Romania :277-279. c. Przeżywalność czerwiu w rezerwacie pszczelim na wyspie Kangura. XIV Nauk. Konf. Pszczel., Puławy: 11.
 • 104. 1975. Eggs in comb cells of three species of Indian bees. XXV Intern. Apicult. Congress, Grenoble. a. Abstracts: 224. b. Proceedings, Apimondia Publ. House, Bucharest, Romania: 321-322. c.1975 Jaja w komórkach trzech gatunków pszczół indyjskich. XIV Nauk. Konf. Pszczel., Puławy: 11-12
 • 105. 1976. Woyke J. Jasiński Z. The influence of age on the results of instrumental insemination of honeybee queens. Apidologie 7(4): 301-306. AA 235/1978.
 • 106. 1976. Population genetic studies on sex alleles in the honeybee using the example of the Kangaroo Island bee sanctuary. J. apic. Res. 15(3/4): 105-123. AA 924/1977.
 • 107. 1976. Brood-rearing efficiency and absconding in Indian honeybees. a. J. apic. Res. 15(3/4): 133-143. AA 843/1977. b.1977 Brood rearing and absconding of tropical honey bees. Apimondia Intern. Symposium on African Bees 1976: 96-102. AA 871/1978. c. Republished by journal editor: Me Feng (1982) (3):12-14 (in Chinese)
 • 108. 1977. The heredity of color patterns in the honey bee. Intern. Symposium on Genetics, Selection and Reproduction of the honeybee. Moscow 1976 Apimondia Publ. House, Bucharest: 49-55 Paper available. b. Republished by journal editor: Me Feng (1986) (1): 3-5, (2): 6-7 (in Chinese).
 • 109. 1977. The density of bristles covering the wings as discrimination value between African and other races of honey bees. Apimondia Intern. Symposium on African bees, Pretoria 1976: 15-24. AA 862/1978
 • 110. 1977. Cannibalism and brood-rearing efficiency in the honeybee. J. apic. Res. 16(2): 84-94. AA 503/1978.
 • 111. 1977. Sex determination in the honey bee. Proceedings,. 8th Intern. Congr. IUSSI, Wageningen: 188-190. AA 825L/1978.
 • 112. 1977. Comparative biometrical investigation on diploid drones of the honeybee. I. The head. J. apic. Res. 16(3): 131-142. AA 858/1978.
 • 113. 1978. Rozwój teorii determinacji płci u pszczół. [The progress of the theory of sex determination in honey bees]. Kosmos 27, Ser. A. Biol. (2): 181-188.
 • 114. 1978. Comparative biometrical investigation on diploid drones of the honeybee. II. The thorax. J. apic. Res. 17(4): 195-205. AA 1320/1979.
 • 115. 1978. Comparative biometrical investigation on diploid drones of the honeybee. III. The abdomen and weight. J. apic. Res. 17(4): 206-217. AA 1321/1979.
 • 116. 1978. Woyke J. Jasiński Z. Influence of age of drones on the results of instrumental insemination of honeybee queens. Apidologie 9(3): 203-212. AA 939/1979.
 • 117 .1978. Determinacja płci i płciowości u pszczoły miodnej. [Determination of sex and sexuality in honeybees]. XVII Nauk. Konf. Pszczel., Puławy : 24-25.
 • 118. 1978. Szczecinki na skrzydłach pszczoły jako cecha rasowa, płciowa i polimorficzna. [Bristles on honeybee wings as characteristics of races, sex and castes]. XVII Nauk. Konf. Pszczel., Puławy: 26-27.
 • 119. 1978. Biology of reproduction and genetics of the honeybee. Final. Techn. Rep. for USDA. Bee Cult. Div., Agricult. Univ. Warsaw: 1-381. AA 163/1980.
 • 120. 1978. Woyke J. Bobrzecki, J.: Long queen cells disease. Pszczelnicze Zeszyty naukowe, 22: 59-69. AA 950/1980.
 • 121. 1978. Genetic regulation of the development of testes in diploid drone honey bee. Intern. Symp. on Regulation of Insect Reproduction, Czech. Acad. Sci., Praha: 64
 • 122. 1979. Sex determination in Apis cerana indica. J. apic. Res. 18(2): 122-127. AA 131/1980
 • 123. 1979. Effect of the access of worker honeybees to the queen on the result of instrumental insemination. a. J. apic. Res. 19(2): 136-143. AA 243/1980. b. Republished by journal editor: Me Feng (1983) (2): 4-5, (3) 12-14 (in Chinese). c. 1979. Efektywność doboru pszczół w produkcji potomstwa Sesja Naukowa SGGW-AR - prace wyróżnione. SGGW, Warszawa (Nr 22): 24. d. 1980. Biologia rozrodu i genetyka pszczoły miodnej. Sesja Naukowa SGGW-AR - prace wyróżnione. SGGW, Warszawa (17): 22
 • 124. 1979. Woyke J. Jasiński Z. Number of worker bees necessary to attend instrumentally inseminated queens kept in an incubator. Apidologie 10(2): 149-155. AA 1322/1980.
 • 125. 1979. a. Badania nad pszczołą Apis mellifera capensis. 18 Nauk. Konf. Pszczel., Puławy: 21-22. b. New investigations on Apis mellifera capenisis.27. Intern. Congr. Apicult., Athens. Paper available. Abstracts: 319-321. c. Proceedings, Apimondia Publ. House, Bucharest, Romania: 319-321. d. Republished by journal editor: New investigations on Apis mellifera capensis. in five languages, Apiacta 1979. 14 (4): 173.
 • 126. 1979. a. Wpływ przeżywalności czerwiu na produkcję pszczół i miodu. 18 Nauk. Konf. Pszczel., Puławy: 23-24. b. Influence of brood survival on offspring and honey production. 27 Intern. Apicult. Congr., Athens, Abstracts: 125-126. c. Proceedings, Apimondia Publ. House, Bucharest, Romania: 316-319. d. 1980 Influence of brood survival on offspring and honey production. Apiacta: (in five languages) (1): 5-7, 23. e. Republished by journal editor: Me Feng 1983 (4):14 ( in Chinese)
 • 128 .1980. Kapbiets eqendomliga fortplantningsbiologi./Swedish/ Bitidningen 1980(1): 6-7
 • 127. 1980. Evidence and action of cannibalism substance in Apis cerana indica. J. apic. Res. 19(1): 6-16. AA 472/1981.
 • 128. 1980. Effect of sex allele homo-heterozygosity on honeybee colony population and on their honey production. I. Favourable development conditions. J. apic. Res. 19(1): 51-63. AA 553/1981
 • 129. 1980. Genetic background of sexuality in the diploid honeybee. J. apic. Res. 19(2): 89-95. AA 544/1981. b. 1980 Biologia rozrodu i genetyka pszczoły miodnej. Sesja Naukowa SGGW-AR - prace wyróżnione. SGGW, Warszawa (17): 22.
 • 130. 1980. Woyke, J.; Jasiński, Z.: Influence of number of attendant workers on the results of instrumental insemination of honeybee queens kept at room temperature. Apidologie 11(2): 173-180. AA 985/1981. b. 1979. Efektywność doboru pszczół w produkcji potomstwa. Sesja Naukowa SGGW-AR - prace wyróżnione. SGGW, Warszawa (22): 24.
 • 131. 1980. Siła rodziny pszczelej i produkcja miodu jako funkcja czerwienia i długość życia robotnic. [Colony strength and honey production as function of brood rearing and life longevity of worker bees]. Streszczenia referatów; II Krajowy Zjazd naukowy Pszczelarzy, Puławy: 25-26
 • 132. 1980. Łopatina N. G. Ponamierenko W. W. Czesnakowa, E.G. Woyke J. Mutacja snow i powiedienie pczeł. Pczelowodstwo (7): 9-11.
 • 133. 1980. Estudio comparativo sobre el manejo de las abejas meliferas durante todo el ano en zonas moderadas y tropicales. Minist. Agric. y Ganad., Direcc. General Ganaderia, San Salvador: 1-6
 • 134. 1980. International aspects of queen rearing around the world. Bee World 61(4): 131-137. AA 984/1981.
 • 135. 1980. Woyke J. Jasiński Z. Wpływ liczby pszczół asystujących matce przed zabiegiem, na rezultaty sztucznego unasieniania. [Influence of the number of workers attending honeybee queens before the procedure on the results of instrumental insemination.] Pszczel. Zesz. nauk. 24: 3-8. AA 207/1982.
 • 136. 1981. Kuzmina L. A. Łopatina N. G. Ponomarienko W. Woyke J. Powiedenczeskij effect mutacji umber i brick miedonosnoj pczely. [Behavioural effect of the mutation umber and brick in honey bee] Dokl. Akad. Nauk. CCCP 256(2): 470-472. AA 142/1983.
 • 137. 1981. Czesnokowa E. G. Ponomarienko, W. Woyke, J. Wlijanie mutacji priwodjaszczich k izbitku ili nedostatku kinurenina na fonowuju elektriczeskuju aktiwnost wtornowo torakalnego ganglia medonosnich pczeł. Dokl. Akad. Nauk. CCCP 258(3): 753-756. AA 144/1983.
 • 138. 1981. Effect of sex allele homo-heterozygosity on honeybee colony population and on their honey production. 2. Unfavourable development conditions and restricted queens. J. Apic. Res. 20(3): 148-155. AA 519/1982.
 • 139. 1981. Flora apicola Salvadorena. Ministr. Agric. y Ganad., Direcc. General, Ganaderia, FAO., San Salvador: 1-14. AA 157L/1982.
 • 140. 1981. Investigation sobre factores internos de las colonies de abejas de los cuales depende la production de la miel en El Salvador. a. Dir. Gener. Ganad., FAO, San Salvador: 1-29. AA 187L/1985. b. XXVIII Congr. Intern. Apicult., Acapulco, Mexico: Abstracts:135-136. AA 539/1984. c. Proceedings, Apimondia Publ. House, Bucharest, Romania: 298-304. d. 1981. Podstawowe czynniki wpływające na produkcję miodu przez pszczoły. Sesja Naukowa Plakatowa, SGGW-AR, prace wyróżnone Nr 17: 30.
 • 141. 1981. Comparative study of management of bees through the year, in temperate and tropical zones. Apiacta 16(30: 107-110). AA 173L/1982.
 • 142. 1981. Dzieło Jana Dzierzona we współczesnej nauce pszczelnictwa. [Jan Dzierzon in contemporary apiculture]. Jan Dzierzon w historii i współczesności pszczelarstwa., Materialy na sesję naukową w 170 rocznicę urodzin. Instytut Śląski w Opolu: 54-84.
 • 143. 1981. Investigation sobre necesided de alimentaction de sosten a las abejas en El Salvador. Dir. Gener. Ganad., FAO., San Salvador: 1-15. AA 207L/1985.
 • 144. 1981. Investigation sobre influencia de la frecuencia de alimentaction del sosten sobre desarrollo de colonies de abejas en El Salvador. Dir. Gener. Ganad., FAO., San Salvador: 1-18. AA 208L/1985.
 • 145. 1981. Investigation sobre metodos de alimentaction de estimulo a las colonies de abejas en El Salvador: Dir. Gener. Ganad., FAO., San Salvador: 1-12. AA 209L/1985.
 • 146. 1981. Produccion de la cria en las colonies de abejas durante todo el año en El Salvador. Dir. Gener. Ganad., FAO., San Salvador: 1-12. AA 185L/1985.
 • 147. 1981. Sobrevivencia da la cria de las abejas en El Salvador. Dir. Gener. Ganad., FAO., San Salvador: 1-5. AA 186L/1985.
 • 148. 1981. La Apicultura en El Salvador. Dir. Gener. Ganad., FAO., San Salvador: 1-16s. AA 158L/1985.
 • 149. 1981. Tablas pora determinar las candidades de las crias en las colonias de abejas. Dir. Gener. Ganad., FAO., San Salvador: 1-9. AA 144L/1986.
 • 150. 1982. Fomento de la apicultura, El Salvador. Relation final, FAO., Rome: 1-17.
 • 151. 1982. Woyke J. Jasiński Z. a. Influence of the number of attendant workers on the number of spermatoza entering the spermatheca of instrumentally inseminated queens kept outdoors in mating nuclei. J. apic. Res. 21(3): 129-133. AA 950/1983. b. Republished by journal editor:Me ng (1984) (1):15-19 (in Chinese).
 • 152. 1982. Woyke J. Jasiński Z. Comparison of the number of spermatozoa entering the spermatheca of instrumentally inseminated queens kept in nuclei and in normal honeybee colonies. Pszczel. Zesz. Nauk. 26: 29-34. AA 550/1985.
 • 153. 1983. a. Dynamics of enter of spermatozoa into the spermatheca of instrumentally inseminated queen. J. apic. Res. 22(3): 150-154. AA 583/1984. b. Republished by journal editor: Me Feng (1986) (2): 27-31 (in Chinese).
 • 154. 1983. a. Length of haploid and diploid spermatozoa of the honeybee and the question of the production of triploid workers. J. apic. Res. 22(3): 143-149. AA 524/1984. c. 1980. Biologia rozrodu i genetyka pszczoły miodnej. Sesja Naukowa SGGW-AR - prace wyróżnione. SGGW, Warszawa (17): 22.
 • 155. 1983. Wplyw leczenia pszczół fumagiliną na produkcje potomstwa i miodu. [The effect of fumagilin treatment on on honey and brood production]. XX Naukowa Konferencja Pszczelarska, Puławy: 26-27.
 • 156. 1983. Dolotowskaja L. Z. Łopatina N. G. Czesnokowa E.G. Woyke J. Usławnoreflektornaja dejatelnost mutantow ivory, umber i brik medonosnoj pczeły. Dokl. Akad. Nauk. CCCP 270(5): 1223-1226
 • 157. 1983. Łopatina N. G. Czesnokowa J. G. Dolotowskaja L. Z. Felczer A. W. Woyke J. Wlijanie mutacji snow laranja na funkcjonalnuju aktiwnost nerwnoj sistemy i powiedenie miedonosnoj pczely. Genetica 19(10): 51-61. AA 863L/1986.
 • 158. 1983. Woyke J. Gribakin F. G. Łopatina N. G. Czesnokowa J. G. Osobiennosti mutacji. Pczełovodstvo (11): 9-10.
 • 159. 1983. Feeding of bee colonies in tropical zones. 9th Intern. Congr. Apiculture, Budapest. a. Abstracts: 10- 11. b. Proceedings, Apimondia Publ. House, Bucharest, Romania: 354-355. c. Republished by journal editor: Apiacta 28(3): 83.
 • 160. 1983. Pojedyńcze i wielokrotne plemniki diploidalne pszczoły miodnej. a. Nauk. Konf. Pszczel., Puławy : 26-27. Single and multiple diploid spermatoza of honey bee XXIX Intern. Congr. Apiculture, Budapest; b. Abstracts: 210; c. Proceedings, Apimondia Publ. House, Bucharest, Romania: 174-175
 • 161. 1983. Łopatina N. G. Czesnokowa J. G. Dolotowskaja Z. Woyke J. Influence of mutations which determine accumulations in the body of 3-hydroxy kynurenine, on the behaviour and functions of the nervous system in honey bees. XXIX Intern. Congr. Apiculture, Budapest, a. Abstracts: 213, b. Proceedings, Apimondia Publ. House, Bucharest, Romania:134-139.
 • 162. 1984. Wykorzystanie komórek plastra na wychów potomstwa w rodzinach pszczelich. o różnym stopniu przeżywalności czerwiu. XXI Nauk. Konf. Pszczel., Puławy: 26.
 • 163. 1984. Exploatation of comb cells for brood rearing in honeybee colonies with larvae of different survival rates. Apidologie 15(2): 123-135. AA 891/1985.
 • 164. 1984. a. Ultrastructure of single and multiple diploid honeybee spermatozoa. J. apic. Res. 23(3): 123-135. AA 881/1985. b. 1984. Ultrastruktura pojedyńczych i wielokrotnych plemników diploidalnych pszczoły miodnej. Sesja Naukowa Plakatowa, SGGW-AR, prace wyróżnione (Nr 152): 181.
 • 165. 1984. a. Correlations and interactions between population, length of worker life and honey production by honeybees in temperate region. J. apic. Res. 23(3): 148-154 PDF AA 898/1985. b. 1982. Podstawowe czynniki wpływające na produkcję miodu przez pszczoły I I Sesja Naukowa Plakatowa, SGGW-AR, prace wyróżnione Nr 40: 61.
 • 166. 1984. Beekeeping in Afghanistan. Proc. Expert Consultation on Beekeeping with Apis mellifera in Tropical and Sub.-Tropical Asia, Bangkok/ Chiang Mai, Thailand, FAO., Rome: 124-130.
 • 167. 1984. Apiculture development in Afghanistan. Report on consultancy, Field document TCP/AFG/2201, FAO., Rome: 1-21.
 • 168. 1984. Apiculture development in Afghanistan. Terminal statement, FAO., Rome: 1-13.
 • 169. 1984. Strengthening of apiculture centre and development of beekeeping in Afghanistan. Project document, FAO., Rome: 1-11.
 • 170. 1984. Tropilaelaps clareae in Afghanistan, and control methods that could be applied in Tropical Asia. 3rd Intern. Conf. Apicult. Tropc. Climates, Nairobi: 163-166. AA 260/1986.
 • 171. 1984. Survival and prophylactic control of Tropilaelaps clareae infesting Apis mellifera colonies in Afghanistan. Apidologie 15(4): 421-434.
 • 172. 1984. Increase in the life-span, unit honey productivity and honey surplus with fumagilin treatment of honeybees. J. apic. Res. 23(4): 209-212. AA 942/1985.
 • 173. 1985. Infestation of honey bee colonies by parasitic mites Varroa jacobsoni and Tropilaelaps clareae in South Vietnam, and results of chemical treatment. FAO., Rome: 1-5.
 • 174. 1985. Tropilaelaps clareae, a serious pest of Apis mellifera in the tropics, but not dangerous for apiculture in temperate zones. Amer. Bee Journ. 125(7): 497-499. AA 260L/1987.
 • 175. 1985. Instrumental insemination of honey-bee queens in the development of beekeeping. World Anim. Rev. 56: 40-44. AA 611L/1987.
 • 176. 1985. Woyke J. Łopatina, N. G. Czesnakowa E. G. Miedviedievoj A. W. The effecct of mutations of kinurenion pathway of triptophan transformation on the activity of nervous system and behaviour of the honeybee. 30 Intern. Apicult. Congr. Nagoya, Japan. a. Abstracts: 35-37. b. Proceedings, Apimondia Publ. House, Bucharest, Romania: 155-156.
 • 177. 1985. Combat of the parasitic bee mite Tropilaelaps clareae without use of medicine. XXX Intern. Apicult. Congr. Nagoya, Japan. a. Abstracts: 46-47. b. Proceedings, Apimondia Publ. House, Bucharest, Romania: 284-286.
 • 178. 1985. Woyke J. Król-Paluch W. Changes in tissue poliploidization during development of worker, queen, haploid and diploid drone, honeybees. J.apic. Res. 24(4): 214-224 (pdf file 1 MB). AA 875/1986.
 • 179. 1985. Further investigation into control of parasitic bee mite Tropilaelaps clareae without medication. J. apic. Res. 24(4): 250-254. AA 969/1986.
 • 180. 1985. Woyke J. Jasiński Z. [Comparison of the dynamics of entry of spermatozoa into the spermatheca of instrumentally inseminated queen honeybees kept under different conditions] :Porównanie dynamiki wchodzenia plemników do zbiorniczka nasiennego sztucznie unasienionych matek pszczelich przetrzymanych w różnych warunkach. Pszczel. Zesz. nauk. 29: 377-387. AA 594/1988.
 • 181. 1985. Genetics basis of reproduction in the honey bee. Final. Techn. Rep. for USDA, Agric. Univ. Warsaw:1-25, AA 939/1986.
 • 182. 1985. Present situation of parasitic infestation of bee colonies by Varroa jacobsoni and Tropilaelaps clareae in Vietnam and methods to combate these mites. Min. Agric., FAO., Hanoi: 1-13
 • 183. 1985 Assistance to apiculture development in Vietnam. Terminal Statement of Consultancy., FAO., Rome: 1-16.
 • 184. 1985. Łopatina N. G. Czesnokova E. G.Dolotovskaia L. Z. Woyke J. Influence of mutations which determine accumulations in the body of 3-hydroxy kynurenine, on the behaviour and functions of the nervous system in honey bees. Apiacta 20(2): 38-42.
 • 185. 1986. Dlaczego metody skuteczne w zwalczaniu Varroa jacobsoni zawodzą w zwalczaniu Tropilaelaps clareae. XXIII Nauk. Konf. Pszczel., Puławy: 28-29.
 • 186. 1986. Rules governing the dynamics of entry of spermatozoa into spermatheca of instrumentally inseminated queen honeybees. Symp. Intern. Apimondia, Insemination scientifique et commerciale des reines d'abeilles, Toulouse: 21-25.
 • 187. 1986. Influence of the number of attendant workers on the beginning of egg laying by instrumentally inseminated queen bees. Symp. Intern. Apimondia, Insemination scientifique et commerciale des reines d'abeilles, Toulouse: 26-30.
 • 188. 1986. Woyke J. Jasiński Z.: Do inseminated queens mate naturally after they start to lay eggs. Symp. Intern. Apimondia, Insemination scientifique et commerciale des reines d'abeilles, Touluse: 31-35.
 • 189. 1986. Strengthening of Apiculture. Promotion Unit, Kumasi, Ghana. I Terminal statement, FAO., Accra: 1-13.
 • 190. 1987. Strengthening of Apiculture. Promotion Unit, Kumasi, Ghana. II Terminal statement, FAO., Rome: 1-22.
 • 191. 1987 Some observations and investigations on biology and management of African honey bees in Ghana. Field document TCP/GHA/4505, FAO., Kumasi: 1-40.
 • 192. 1987. Strengthening of Central Beekeeping Station in Ghana. Project proposal, FAO., Accra: 1-5
 • 193. 1987. Gribkin F. G., Burowina I. V., Czesnokowa E.G., Natochin Yu.V., Shakmatowa, Ye. I., Ukhanov K.Yu., Woyke J. Reduced magnesium content in non-pigmented eyes of the honey bee (Apis mellifera L.). Comp. Biochem. Physiol. 86A (4): 689-692. AA 522/1991.
 • 194. 1987. Genetic basis of reproduction in honey bee. Fin. Techn. Rep. PL 480 Agricultural University, Warsaw: 1-44.
 • 195. 1987. Instrumental insemination of queen bees in Egypt. Report on the honeybee improvement in Egypt, FAO., Rome: 1-4.
 • 196. 1987. Honeybee improvement in Egypt. Terminal statement., FAO., Rome: 1-19.
 • 197. 1987. Can the number of ovarioles of honeybee queens be estimated by external characters of living queens?. XXXI Intern. Apicult. Congr., Warsaw. a. Abstracts: 78-79. b. Proceedings, Apimondia Publ. House, Bucharest, Romania: 152-155. (paper available 309 Kb).
 • 198. 1987. The cause of inclining of honeybee eggs in comb cells. XXXI Inter. Apicult. Congr., Warsaw. a. Abstracts: 88. b. Proceedings, Apimondia Publ. House, Bucharest, Romania: 181. (paper available PDF ).
 • 199. 1987. Łopatina N. G. Czaesnokova E. G. Gribakin F. G. Ponomarenko V. V., Woyke J. Influence of disturbances in tryptophan metabolism on learning and vision in the honey bee. XXXI Inter. Apicult. Congr., Warsaw. a. Abstracts: 74-75. b. Proceedings, Apimondia Publ. House, Bucharest, Romania: 142-145.
 • 200. 1987. Infestation of honeybee colonies by parasitic mites Varroa jacobsoni and Tropilaelaps clareae in South Vietnam, and results of chemical treatment. J. apic. Res. 26(1): 64-67. AA 262/1988.
 • 201. 1987. Length of stay of parasitic mite Tropilaelaps clareae outside sealed honeybee brood cells as basis for its proper control. J. apic. Res. 26(2): 104-109. AA 253/1989.
 • 202. 1987. Length of successive stages in the development of mite Tropilaelaps clareae in relation to honeybee brood age. J. apic. Res. 26(2): 110-114. AA 254/1989.
 • 203. 1987. Comparative population dynamics of Tropilaelaps clarea and Varroa jacobsoni mites in honeybees. J. apic. Res. 26(3): 196-202. AA 1298/1988.
 • 204. 1988. Problems with queen banks. Amer. Bee Journ. 124(4): 276-278. AA 246/1989.
 • 205. 1988. Woyke J. Jasiński Z. Wpyw liczby pszczół towarzyszących na początek składania jaj przez sztucznie unasienione matki pszczele, przetrzymywane w małych ulikach. [Influence of the number of attending workers on the beginning of egg laying by instrumentally inseminated queens kept in small nuclei]. XXV Nauk. Konf. Pszczel. Puławy: 52-53.
 • 206. 1988. Economic utilisation of honeybees in Sudan. Progress Rep. FAO., Rome: 1-10.
 • 207. 1988. Brood survival in productive bee apiaries in Australia as test for breeding honeybee in closed populations. a. 1988 Second Australian and Intern. Bee Congr., Surface Paradise, Australia: 45-46. AA 593/1991. b . 1988 J. apic. Res. 27(1): 30-34. AA 575/1989.
 • 208. 1988. A mathematical model for the dynamics of spermatozoa entry into spermathecae of instrumentally inseminated queen honeybees. J. apic. Res. 27(2): 122-125. AA 553/1990.
 • 209. 1989. Biology and control of the parasitic bee mite Tropilaelaps clareae and some comparison to Varroa jacobsoni. FAO, Workshop on parasitic bee mites and their control. Puławy: 1-29
 • 210. 1989. Economic utilization of honeybees in Sudan. Periodic Progress Report, FAO., Rome: 1-8
 • 211. 1989. Breeding of honey bees resistant to Varroa jacobsoni. Amer. Bee Journ. 129(1): 21-23. AA 1253L/1989. Republished by journal editors: b. Polish: 1988 Hodowla pszczół odpornych na warrozę. Pszczelarstwo 39(11): 9-13. c. French: 1989 La résistance des abeilles au varroa. La Santé de la;Abeille 113: 228-230. d. German:1989 Zucht von Honigbienen, die wiederstansfähig sind gegenűber Varroa jacobsoni. Die Biene 125(12): 693-695. e. Czech: 1990 Plemenny chov včel rezistentnich vuči roztoči Varroa jacobsoni. Odborné Včelařské Překlady 1:11-13. f. Spanish: 1990 Vida Apicola 41: 43-45. g. Italian: 1992 Ape Nostra Amica 14(1): 38-39.
 • 212. 1989. Maladies des abeilles en Algerie. Rapport de la mission, FAO., Rome: 1-20.
 • 213. 1989. Instrumental insemination of queen bees in Albania. Mission report, FAO., Rome: 1-12
 • 214. 1989. Woyke J.; Kerr W.E.: Linkage test between sex limited color gene and sex alleles in the honey bee. Rev. Brasil. Genet. 12(1): 9-15. AA 875/1992.
 • 215. 1989. Biology and control of the parasitic bee mite Tropilaelaps clareae and some comparison to Varroa jacobsoni. Workshop on parasitic bee mites and their control. Puławy, 27 Aug.- 1 Sept., 1987, FAO., Rome: 209-231.
 • 216. 1989. Wychów matek pszczół afrykańskich A. m. adansonii w Afryce. [Rearing of A. m. adansonii queens in Africa. XXVI Pszczel. Konf. Nauk., Puławy: 27-28.
 • 217. 1989. Untersuchungen zur Fortpflanzung, instrumentallen Besamung und Genetic der Honigbiene, durchgeführt in Polen. Mitteil. über Bienenbesamung 1(2): 3-6.
 • 218. 1989. Biology and management of African honeybees. Apis mellifera adansonii in Africa. XXXII Intern. Apicult. Congr., Rio de Janeiro. a. Abstracts : 77-78. b. Proceedings, Apimondia Publ. House, Bucharest, Romania: 44-47. Republished by journal editor 1990 Apiacta, 25: 79-83.
 • 219. 1989. Experiences with queen bees rearing and instrumental insemination of Apis mellifera adansonii in Ghana. XXXII Intern. Apicult. Congr., Rio de Janeiro. a. Abstracts: 78. b. Proceedings, Apimondia Publ. House, Bucharest, Romania: 61.
 • 220. 1989. Łopatina N. G., Czesnokova E. G., Skirkiavichene Z. I., Skirkiavitchus A. E., Woyke J. Sensitivity to pheromones in the snow mutants of the honeybee. XXXII Intern. Apicult. Congr., Rio de Janeiro. a. Abstracts: 92-93. b. Proceedings, Apimondia Publ. House, Bucharest, Romania: 152-153
 • 221. 1989. Cria de las reinas y mejoramiento de abejas en Mexico. Representation de Mission. FAO., Mexico: 1-10
 • 222. 1989 Correct queen maintennance before and after instrumental insemination tested in Egypt. J. apic. Res., 28(4): 187-190. AA 243/1991.
 • 223. 1989. Change in shape of Tropilaelaps clareae females and the onset of egg laying. a. J. apic. Res. 28(4): 196-200. AA 278/1991. Republished by journal editor: b. 1991 Mi Feng (Chinese Apiculture, in Chinese) (3): 36-39.
 • 224. 1990. Sztucznie unasienione matki ze sprawdzonym czerwieniem. XXVII Nauk. Konf. Pszczeln., Puławy: 36-37
 • 225. 1990. Economic utilization of honeybees in Sudan. Assignment report, FAO, Rome: 1-24
 • 226. 1990. Economic utilization of honeybees in Sudan. Terminal statement FAO, Rome: 1-19
 • 227. 1990. A T-shaped frame for queen rearing in Kenya top-bar hives. Newsletter for beekeepers in tropical and subtropical countries, 17: 7. AA 974L/1991.
 • 228. 1990. Biology and control of the parasitic bee mite Tropilaelaps clareae. Proceed. Intern. Symp. Resent Research on bee Pathology: Gent.Belgium, September 5-7:90-99. AA 1390/1992.
 • 229. 1990. Rozpoczynanie czerwienia przez sztucznie unasienione matki pszczele traktowane dwutlenkiem węgla w różny sposób. [Beginning of egg laying by instrumentally inseminated queens treated with carbon dioxide in different manner]. Ogólnop. Konf. Nauk., Współczesne Probl. Pszczelarstwa w Polsce. Olsztyn: 162-166.
 • 230. 1990. Woyke J. Jasiński Z.: Effect of the number of attendant worker bees on the initiation of egg laying by instrumentally inseminated queens kept in small nuclei. J. apic. Res. 29(2): 101-106. AA 1282/1991.
 • 231. 1990. Biology and management of African bees Apis mellifera adansonii in Africa. Apiacta 25 (4): 97-101.
 • 232. 1991. Syringe guide for the instrumental insemination apparatus of queen bees (Apis mellifera L.). Apidologie 22(1): 81-85. AA 1322/1991.
 • 233. 1991. Woyke J. Jasiński, Z.: Naturalne dounasienianie się sztucznie unasienionych matek pszczelich. Cz.I. [Natural mating of instrumentally inseminated queens]. XXVIII Nauk. Konf. Pszczel., Puławy: 30-31
 • 234. 1991. Brood nest arrangement in top-bar hives. Beekeeping & Development (20): 3. AA 192/1992 s. Republished by journal editor: Ngang Ong (Vietnam) 1(3): 5-7.
 • 235. 1992. Woyke J. Jasiński Z. Natural mating of instrumentally inseminated queen bees. Apidologie 23(3): 225-230. AA 568/1993.
 • 236. 1992. Diurnal flight activity of African bees Apis mellifera adansonii in different seasons and zones of Ghana. Apidologie 23(2): 107-117. AA 509/1993.
 • 237. 1992. Diurnal and seasonal variation in defensive behaviour of Apis mellifera adansoni in Ghana. Apidologie 23(4): 311-322. AA 535/1993.
 • 238. 1992. Size change of eggs during the incubation period in three Asian honey bee species. Intern. Conf. on Asian Honey Bees and Bee Mites. a. Abstracts: 79. b. 1993 Proceedings: Asian Apiculture, Wicwas Press, Cheshire, Connecticut, USA 197-205.
 • 239. 1992. Rearing and instrumental insemination of Apis florea queens. Intern. Conf. an Asian Honey Bees and Bee Mites. a. 1992 Abstracts: 80. b. 1993 Proceedings Asian Apiculture, Wicwas Press, Cheshire, Connecticut, USA : 206-210.
 • 240. 1992. Woyke J. Jasiński Z. Fliszkiewicz C. Naturalne dounasienianie się sztucznie unasienionych matek pszczelich. Cz.II XXVIII Nauk. Konf. Pszczel., Puławy: 47-48.
 • 241. 1992. Natural mating of instrumentally inseminated queen honeybees. XIX Intern. Congr. of Entomology, Beijing, China: 238.
 • 242. 1992. Control of the parasitic bee mite Tropilaelaps clareae. XIX Intern. Congr. of Entomology, Beijing, China: 250.
 • 243. 1992. Przyczyny różnego stopnia inwazji Varroa w strefie umiarkowanej i tropikalnej; [The reasons of different invasion degree of Varroa in temperate and tropical zone]. Salus Apis mellifera.I Polsko-Niemieckie Symp.: Postępy w Badaniach nad Warrozą, Szczecin: 40-41.
 • 244. 1992. Skirkeviciene Z. Chesnokowa E. Skierkevicius A. Łopatina H. Woyke J. Effect of some peculiarities of tryptofan metabolism on honey bee (Apis mellifera L.) sensitivity to the queen pheromone. Pheromones 2(1-4): 3-8.
 • 245. 1992. Woyke J. Wongsiri S.: Occurence and size of laying worker eggs in Apis florea colonies. a. J. apic. Res. 31(3/4):124-127. AA 833/1993. Republished by journal editor: b. 1995 Biodiversity of Bee Mites and Honey Bees in Thailand., Bee Biology Research Unit, Research Affairs Division, Chulalangkorn University, Bangkok: 102-105
 • 246. 1993. Some behavioural characters of Sudanese honeybees (Apis mellifera nubica). Bee World 74(3):133-140. AA 1193/1993.
 • 247. 1993. Practical control method of the parasitic bee mite Tropilaelaps clareae. Amer. Bee Journ. 133(7): 510-511. AA 622/1994. b. Republished by editor:Publications of Vietnam Bee. Researches 1990-1998.
 • 248. 1993. New data from the biology of the parasitic bee mite Tropilaelaps clareae. Proc. Apidologie Symposium (E. J. Hentshel ed) Jena: 108-111
 • 249. 1993. Survival and reproduction of the parasitic bee mite Tropilaelaps clareae. XXXIII Intern. Beekeeping Congress. Beijing, China. a. Abstracts : 101-102. b. Proceedings, Apimondia Publ. House, Bucharest, Romania: 209-212.
 • 250. 1993. Woyke J. Jasiński Z. The natural mating of instrumentally inseminated queen bees. XXXIII Intern. Beekeeping Congress, Beijing, China. a. Abstract: 89. b. Proceedings, Apimondia Publ. House, Bucharest, Romania: 80-84.
 • 251. 1994. Woyke J. van Laere O. Jasiński Z. Trzybiński S. Injuries of queens in honeybee colonies infested by Varroa jacobsoni. IBRA workshop: New Perspectives on Varroa jacobsoni. Rez: 47-48. AA 276/1995.
 • 252. 1994. Comparison of the size of eggs from Apis mellifera L queens and laying workers. Apidologie 25 (2): 179-187 PDF 468 KB. AA 1292/1994.
 • 253. 1994. Tropilaelaps clareae females can survive for four weeks when given open bee brood of Apis mellifera. J. apic. Res.: 33(1): 21-25. AA 1015/1994.
 • 254. 1994. Przebieg kopulacji u pasożytniczych roztoczy pszczół Tropilaelaps clareae i Varroa jacobsoni. [Mating behaviour of Tropilaelaps clareae and Varroa jacobsoni]. XXXI Nauk. Konf. Pszczelarska., Puławy: 74-75
 • 255. 1994. Repeated egg laying by females of the parasitic hoeybee mite Tropilaelaps clareae Delfinado and Baker. Apidologie 25(3): 327-330. AA 256/1995.
 • 256. 1994. Risque d'introduction en Europe de nouveaux acariens parasites des abeilles melliferes. La Santé de l'Abeille (141): 111-123.
 • 257. 1994. Fliszkiewicz C. Jasiński Z. Woyke J. Dalsze badania nad naturalnym dounasienianiem sztucznie unasienionych matek pszczelich. Untersuchungen über zusäzliche natürliche Paarungen von künstlich besamten Königinnen. Salus Apis mellifera, II Polsko-niemieckie Sympozjum. Oberursel: 30
 • 258. 1994. Mating behaviour of the parasitic honeybee mite Tropilaelaps clareae. Exper. & Appl. Acarol. 18: 723-733 PDF file. AA 14/1997; AA359/1997. Video1./ available, 2./ available,3./ available.
 • 259. 1995. Przyczyny trudności w wyhodowaniu triploidalnej pszczoły. XXXII Naukowa Konferancja Pszczelarska, Puławy: 92-93.
 • 260. 1995. Expression of body colour in tree castes of four Asian honey bees. Intern. Confer. Tropical Bees and Environment: Pedu Lake, Kedah, Malaysia: 31-32. 1997 Expression of body color patterns in three castes of four Asian honey bees. Proc. Int. Conf. on trop. bees & environm. Pedu Lake, Malaysia: 85-96. AA 742/2001. Paper available. Republished by journal editor: b. 1998 Expression of body colour in honey bee species. Indian Bee Journal 60 (1): 47
 • 261. 1995. Porównanie biologii i zwalczania pasożytniczych roztoczy pszczół Varroa jacobsoni i Tropilaelaps clareae. [Comparison of biology and control of Varroa jacobsoni and Tropilaelaps clareae]. Materiały XXII Naukowej Konferencji "Warroza pszczół i gospodarka pasieczna";. Pol. Tow. Nauk Wet. Olsztyn-Kortowo: 44-46.
 • 262. 1995. Invasion of Capensis bee. Proceedings of the First International Electronic Conference on the Cape Bee problem in South Africa 05 - 30 June 1995: 35. Paper available.
 • 263. 1995. Larger honeybee workers. Proceedings of the First International Electronic Conference on the Cape Bee problem in South Africa 05 - 30 June 1995: 46-47. Paper available.
 • 264. 1995. Dwindling of Cape honeybee colonies headed by laying workers. Proceedings of the First International Electronic Conference on the Cape Bee problem in South Africa 05 - 30 June 1995: 67-68 s, Paper available.
 • 265. 1995. Instrumental insemination of Apis m. capensis worker bee. Proceedings of the First International Electronic Conference on the Cape Bee problem in South Africa 05 - 30 June 1995: 69-70. Paper available
 • 266. 1995. Survival of brood originating from Cape queens and laying workers. Proceedings of the First International Electronic Conference on the Cape Bee problem in South Africa 05 - 30 June 1995: 74-75. Paper available.
 • 267. 1995. Comments I on sex of Cape brood. Proceedings of the First International Electronic Conference on the Cape Bee problem in South Africa 05 - 30 June 1995: 98-99. Paper available
 • 268. 1995. Sex of brood originating from Cape queens and laying workers. Proceedings of the First International Electronic Conference on the Cape Bee problem in South Africa 05 - 30 June 1995: 89-91. Paper available. 1995 Comments II on sex of cape brood. Proceedings of the First International Electronic Conference on the Cape Bee problem in South Africa 05 - 30 June 1995: 98-99. Paper available.
 • 269. 1995 Changes in the size of honeybee eggs during the incubation period. 34 Internat. Apicultural Congress. Lausanne, Switzerland. a. Abstracts: 48. b. Proceedings, Apimondia Publ. House, Bucharest, Romania: 124.
 • 270. 1995 Rearing larger honeybee workers. 34 Internat. Apicultural Congress. Lausanne, Switzerland. Paper available. a. Abstracts: 84. b. Proceedings, Apimondia Publ. House, Bucharest, Romania: 124-127. Republished by journal editor: c.1999 l'Abeile de France No 849, Juin.
 • 271. 1995 Woyke J. Jasiński Z. Fliszkiewicz C. Further investigation on natural mating of instrumentally inseminated queen bees. Journ. apicult. Res. 34: 105-106. AA 1427/1995.
 • 272. 1996 Odżywianie i przeżywalność samców pasożytów pszczół Varroa jacobsonii Tropilaelaps clareae. [Feding and survival of males of Varroa jacobsoni and Tropilaelaps clareae]. XXXIII Nauk. Konf. Pszczel., Puławy: 94-95.
 • 273. 1996 Kopulacja pasożyta pszczelego Tropilaelaps clareae. [Mating of parasitic mite Tropilaelaps clareae]. XXXIII Nauk. Konf. Pszczel., Puławy: 2.
 • 274. 1996 Wybieranie miodu od pszczoły olbrzymiej Apis dorsata. [Honey harvesting from Apis dorsata]. XXXIII Nauk. Konf. Pszczel., Puławy: 3.
 • 275. 1996 Woyke J. Fliszkiewicz C. Jasiński Z. Naturalne dounasienianie sztucznie unasienionych matek pszczelich. [Natural mating of instrumentally inseminated queen bees]. XXXIII Nauk. Konf. Pszczel., Puławy: 95-96
 • 276. 1996 Size change of honeybee eggs during incubation period. a. III Polsko-Niemieckie Sympozjum, Salus Apis mellifera, Olsztyn: 92. b. Pszczeln. Zesz. nauk: 40(2): 239. AA 507/1998
 • 277. 1996 Liczba kojarzeń a wielkość efektywnej populacji pszczół. [Number of matings and effective population]. Biuletyn Sztuczne Unasienianie Matek Pszczelich 3: 2-5.
 • 278. 1996 Wpływ liczby unasieniających trutni na przeżywalność czerwiu. [Influence of the number of mating drones on brood survival]. Biuletyn Sztuczne Unasienianie Matek Pszczelich, 3: 10-13.
 • 279. 1996 Łopatina N. Czesnokowa E. Dmitriewa L. Ponomarienko B. Woyke J. Nejroaktiwnost kinureninow: rol gljutamatnich receptorow w obuczenii i amiati medonosnoj pczeły. Wysszaja Nerwnaja Dejatielnost 27(3): 12-17.
 • 280. 1996 Theoretical studies on the effect of the number of sex alleles in honeybee populations and the number of matings on the frequency distribution of queens producing brood of different survival rate. Pszczel. Zesz. nauk. 40(1): 115-128. AA 171/1998.
 • 281. 1996 Background and the history of apicultural scientific activities in Vietnam 3rd Asian Apicultural Association Conference, Hanoi, 6-10 Oct. 1996: 1-7. 2001 Proceedings xxvi-xxxii. Paper available 673 Kb.
 • 282. 1996 Adult Tropilaelaps clareae males can feed and survive for two weeks. 3rd Asian Apicultural Association Conference, Hanoi, 6-10 Oct. 1996. a. Abstracts: 57. b. 2001 Proceedings: 198-201. Paper available 307 Kb.
 • 283. 1996 Different reaction of Apis mellifera and Apis dorsata to infestation by Varroa jacobsoni and Troplaelaps clareae 3rd Asian Apicultural Association Conference, Hanoi, 6-10 Oct. 1996. a. Abstracts: 61. b. 2001 Proceedings: 172-175. Paper available 420 KB. Republished by journal editor: c. Publications of Vietnam Bee Researches 1990-1998.
 • 284. 1996 Mating of the parasitic honeybee mite Tropilaelaps clareae. 3rd Asian Apicultural Association Conference, Hanoi, 6-10 Oct. 1996. Video 1./available, 2./available,3./available
 • 285. 1997 Obfitsze karmienie wszystkich larw po stracie matki w rodzinie pszczelej. [Increased food supply for all larvae after dequeening honeybee colonies. XIV Naukowa Konferencja Pszczelarska, Puławy: 85-86.
 • 286. 1997 Gospodarka krokwiowa z pszczołą olbrzymią A. dorsata. [Rafter beekeeping with A. dorsata]. XIV Naukowa Konferencja Pszczelarska, Puławy: 86.
 • 287. 1997 Filmowa dokumentacja przebiegu kopulacji u pasożytniczego roztocza pszczół Tropilaelaps clareae [Film documentation of mating behaviour of Tropilaelaps clareae]. XIII Naukowa Konferencja "Warroza pszczół i gospodarka pasieczna", ART, Olsztyn: 62-64. Video1./available, 2./available,3./available
 • 288. 1997 Size change of honeybee eggs during incubation period. XXXV International Apicultural Congress, Apimondia, Antwerp, Belgium. a. Abstracts: 44. b. Proceedings, Apimondia Publ. House, Bucharest, Romania: 171.
 • 289. 1997 Body color expression in several species of honey bees. XXV International Apicultural Congress, Apimondia Antwerp, Belgium. a. Abstracts: 44. b. Proceedings, Apimondia Publ. House, Bucharest, Romania: 171-172.
 • 290. 1997 Łopatina N.G. Chesnokova E.G. Dimitrieva L.A. Ryhzova I.V. Woyke J. Genes of the kynurenine pathway of the tryptophan metabolism (KPTM) inregulation of the functional state of the L-glutamat central receptors of honey bees (Apis mellifera L) XXXIII Internat. Congress of Physiology, Symposium: Molecular and Genetic Basis of Adaptive Behavior, Koltushi, Russia, Abstracts: 28.
 • 291. 1997 Expression of body and hair color in three adult types of the red honeybee Apis koschevnikovi Buttel-Reepen 1906 in Sabah, Borneo. Apidologie 28(5): 275-286. AA 845/1998.
 • 292. 1997 Łopatina N.G. Chesnokova E.G. Dimitrieva L.A. Woyke J. Kynurenines in memory processes of the honey bees, Apis mellifera L.:The role of L-glutamate receptors in neuroactive effects of kynurenines. Proc. International Colloquia on Social Insectes, ed V.E. Kipiatkov, St Petersburg 3-4: 231-238.
 • 293. 1998 Dalsze badania nad obfitszym karmieniem larw w bezmatkach pszczelich. [Further investigation on increased food supply in queenless colonies]. XXXV Naukowa Konferencja Pszczelarska, Puławy: 86-87.
 • 294. 1998 Wpływ warunków wychowu na wielkość pszczół kapsztackich i ich cechy kastowe [Influence of rearing conditions on size ond caste characters of Cape bees]. XXXV Naukowa Konferencja Pszczelarska, Puławy: 87-89.
 • 295. 1998 Differences in body colour expression between European and Asian honeybees 4th Asian Apicultural Association Conference. Katmandu, Nepal: a. Abstract: 18-19. b. Proceedings (2000): 20-23. Paper available. AA 674/2004 and 1088/2004. Republished by journal editor: c. 1998 Differences in body colour expression between European and Asian honeybees Indian Bee Journal 60 (1): 38-41.
 • 296. 1998 Increased food supply for all larvae after dequeening honeybee colonies 4th Asian Apicultural Association Conference, Katmandu, Nepal: 14-15.
 • 297. 1998 Size change of Apis mellifera eggs during incubation period. Journ. Apic. Res.37 (4): 239-246 Paper available, pdf 965 KB. AA 1032/1999.
 • 298. 1999 Zachowanie się względem siebie pszczół Apis mellifera i Apis dorsata. [Behavioural relationship between Apis mellifera and Apis dorsata]. Pszczeln. Zesz. Nauk 43(supl. 1): 126-127
 • 299. 1999 Increased food supply for all larvae after dequeening honeybee colonies. Journ. Apic. Res. 38(3-4): 117-123. AA 184/2000.
 • 300. 1999 Woyke J., Wilde J., Wilde M. Behavioral relationship between Apis mellifera and Apis dorsata. XXV International Apicultural Congress, Apimondia ,Vancouver,Canada: 281.
 • 301. 1999 W. B. Smirnov, E. G. Czesnokova, N. G. Lopatina, J. Woyke. Lokomotornaja aktiwnost pczeł pri immobilizacionnom strecce w usłowijach deficita kinureninow. [Motion activity of bees under of the immobization stress in conditions of lack of kynurenin]. III Meżdunarodnaja Nauczno-Prakticzeskaja Konferencja, Ekologia i Ochrana Pczelinych. Moskwa: 216-220.
 • 302. 2000 Woyke J. Wilde J. Wilde M. Nowe fakty z biologii pszczoły skalnej Apis laboriosa. [New facts concerning the biology of Apis laboriosa]. XXXVII Naukowa Konferencja Pszczelarska, Puławy 8-9. 03. 2000, Pszczel. Zesz. Nauk. 44 (Suplement): 106.
 • 303. 2000 Woyke J. Wilde J. Wilde M. Coexistence of Apis mellifera and Apis dorsata workers in the same colonies. VII IBRA Conference on Tropical Bees, and V Asian Apicultural Association. Conference, Chiang Mai, 19 - 25 March, 2000. Paper available. a. Abstracts: 42; b. 2001. Proceedings: 115-120.
 • 304. 2000 Woyke J. Wilde J. Wilde M. Kruk C. Swarming, migration and absconding of Apis dorsata colonies. VII IBRA Conference on Tropical Bees, and V Asian Apicultural Association Conference, Chiang Mai, 19 - 25 March, 2000. Paper available. a. Abstracts: 58. b. 2001. Proceedings: 183-188.
 • 305. 2000 Eversion of the endophallus of Apis dorsata drones. VII IBRA Conference on Tropical Bees, and V Asian Apicultural Association. Conference, Chiang Mai, 19 - 25 March, 2000. Paper available. a. Abstracts:. b. 2001. Proceedings: 189-194.
 • 306. 2000 Wilde J. Woyke J. Wilde M. Rearing honeybee queens in cups of Apis mellifera and Apis dorsata wax. VII IBRA Conference on Tropical Bees, and V Asian Apicultural Association. Conference, Chiang Mai, 19 - 25 March, 2000. Paper available. a. Abstracts: 83. b. 2001. Proceedings: 207-209
 • 307. 2000 Wilde J. Woyke J. Neupane J. Wilde M. Comparative evaluation test of different methods to control Tropilaelaps clareae, a mite parasite in Nepal. VII IBRA Conference on Tropical Bees, and V Asian Apicultural Associatio Conference, Chiang Mai, 19 - 25 March, 2000. Paper available. a. Abstracts: 13. b. 2001. Proceedings: 189-194.
 • 308. 2000 Woyke J., Wilde J. ,Wilde M.: The mysterious color of Apis dorsata workers. Asian Bee Journal 2 (1 & 2): 43- 56. Paper available.
 • 309. 2000. J Woyke, Z Jasinski, C Fliszkiewicz, H Woyke. Flight activity of Apis mellifera foragers at the hive entrance during 86% eclipse of sun. Pszczel. Zesz. Nauk. 44(1): 239-252. AA 103/2002 .
 • 310. 2000. Lopatina N., Ryżowa I., Dimitriewa L., Woyke J. The NMDA receptors of the honey bee central nervous system in kynurenin deficit. Russian Journ. of Physiology 86(10): 1323-1330
 • 311. 2000. Woyke J., Wilde J., Wilde M. Genetic versus environmental cues used in recognition and acceptance of two honeybee species: Apis mellifera and Apis dorsata in the same colony. Pszczeln. Zesz. Nauk. 44(2): 67-80. AA 77/2002.
 • 312. 2001. Woyke J., Fliszkiewicz C., Jasiński Z. Prevention of natural mating of instrumentally inseminated queen honeybees by proper method of instrumental insemination. Journ. Apicult. Science 45: 17-25.
 • 313. 2001. Woyke J., Wilde J., Wilde M. Rójka i migracja pszczoły olbrzymiej Apis dorsata [Swarming and migration of Apis dorsata]. XXXVIII Nauk Konfer. Pszczel., Puławy: 103-104.
 • 314. 2001. Woyke J., Wilde J., Wilde M. Apis dorsata drone flights, collection of semen from everted endophalli and instrumental insemination of queens. Apidologie 32 (5):407-416 Paper available. AA 662/2002.
 • 315. 2001. Woyke J., Wilde J., Wilde M. A scientific note on Apis laboriosa winter nesting and brood rearing in the warm zone of Himalayas. Apidologie 32 (6): 601-602. Paper available. AA 663/2002
 • 316. 2001. Woyke J., Fliszkiewicz C., Jasiński Z. Prevention of natural mating of queen honeybees

by proper method of instrumental insemination. Journ. Apicult. Science 45: 101-114. AA 162/2003.

 • 317. 2001. Łopatina N. G., Czesnokowa E. G., Ryżowa I. B., Smirnow W. B., Woyke Je. Receptory wozbużdajuszczych aminokisłot (WAK) w usłowiach deficita kinureninow (Miedonosnaja pczeła Apis mellifera L.). [Receptors stimulating aminoacids in conditions of kinurenine deficit]. XVIII Sjezd Fizjołogiczeskogo Obszczestwa imieni I. P. Pawłowa. Kazan 25-28 Sentjabrja 2001: 140-141.
 • 318. 2001. Ryzhova I. V., Lopatina N. G., Tczesnokova E. G., Woyke J. Ionotropic glutamate receptors of the honeybee (Apis mellifera L.) under conditions of kynurenine deficit. Proceed. of the European Section of IUSSI, Berlin: 124.
 • 319. 2001. Łopatina N. G., Ryżowa I. B., Czesnokowa E. G., Dimitrieva L.A., Woyke J. Funkcjonalnoje sostojanie receptorow nie-NMDA podtipa L-glutaminowoj kisłoti w usłowiach nasledstwenno obusłowiennogo deficita u medonosnoj pczeły. [Funkcional situation of receptors of non-NMDA subtype of L-glutamine acid in conditions of inherited coditional deficit in honey bee]. Ross. Fizjolog. Żurn. 87(9): 1232-1238.
 • 320. 2002. Woyke J., Wilde J., Wilde M. Heating and defensive body movements made by Apis laboriosa and Apis dorsata 6th Asian Apicultural Association, Intern. Conf., Bangalore, India. Abstracts: 37.
 • 321. 2002. Woyke J., Wilde, J., Wilde M. Heritable versus environmental cues in recognition and acceptance of two species of honeybees: Apis cerana and Apis dorsata in one colony 6th Asian Apicultural Association, Intern. Conf., Bangalore, India. Abstracts: 8.
 • 322. 2002. Wilde J. Woyke J., Wilde M. Competition between drones and between spermatozoa of Apis cerana and Apis mellifera. 6th Asian Apicultural Association, Intern. Conf., Bangalore, India. Abstracts: 21A.
 • 323. 2002. Wilde J., Woyke J., Wilde M. Rearing honey bee queens in wax and plastic queen cell cups. 6th Asian Apicultural Association, Feb. 24 - March 1, 2002, Intern. Conf., Bangalore, India. Abstracts: 167.
 • 324. 2002. Genetic basis of honey bee breeding taking into account local subspecies of Apis m. mellifera. 5th Intern. Conf. on Black Bee Apis mellifera mellifera. Wierzba, Poland, 2-6 09. 2002 a. Abstracts: 39. b. Reports and Summaries: 111.
 • 325. 2002. Lopatina N. G., Czesnokova E. G., Ryzhova I. V., Woyke J., Ponomarenko V. V. Kynurenine pathway of tryptophan metabolism (KPTM) and its significance in neurophysiology of insects. XII Conf. Russian Entomol. Assoc., Sankt-Peterburg: 210-211.
 • 326. 2002 Smirnov V. B., Tchesnokova E.G., Woyke J. The effect of snowlaranja mutation on neurophysiological characteristics in the honey bee A. mellifera (Hymenoptera, Apidae). XII Conf. Russian Entomol. Assoc., Sankt-Peterburg: 324-325.
 • 327. 2002. Woyke J., Wilde J., Wilde M. Flight activity reaction to temperature changes in Apis dorsata, Apis laboriosa and Apis mellifera. a. 2nd European Scientific Conference Salus Apis mellifera, Balatonlelle, Hungary, 11-13. 9. 2002: 45.
 • 328. 2003. a. Higieniczne zachowanie pszczoły olbrzymiej Apis dorsata odmienne niż pszczoły miodnej Apis mellifera. 40 Naukowa Konferencja Pszczelarska, Puławy: 33-35. Woyke J., Wilde J., Reddy C. Hygienic behaviour of Apis dorsata. differs from that of Apis mellifera. XXXVIII Apimondia Congress, Ljubljana. b. Abstract: No 60: 222. c. Proceedings: paper No. 60: 1-6.
 • 329. 2003. Woyke J., Wilde J., Wilde M. Periodic mass flights of Apis laboriosa in Nepal Apidologie 34 (2): 121-127 paper available 163 KB on line video. AA 675/2004.
 • 330. 2003 Lopatina N. G., Ryżova I.W., Czesnokova Je. G., Zaczepilo T. G., Woyke Je. Centralnye NE-NMDA receptory miedonosnoj pczely w usloviach nasledstwienno obuslowiennogo deficita kinureninow. Bjulleten. Experimentalnoy Biologii. i Mediciny 135 (4): 458-460.
 • 331. 2003. Woyke J., Chanchao Ch., Wongsiri S., Wilde J., Wilde M. Size of eggs from queens of three Asian Apis species and laying workers of Apis cerana. Journal of Apicultural Science 47(2): 57-71 papere available. AA 457/2005.
 • 332. 2003. Woyke J., Wilde J., Wilde M. Flight activity reaction to temperature changes in Apis dorsata, Apis laboriosa and Apis mellifera. Journ. of Apicultural Science 47 (2):73-80. AA 458/2005
 • 333. 2003. Woyke J. Lee M. Selection and breeding of honey bees. The Korean Journal of Apiculture 18 (2): 91-102.
 • 334. 2004. Woyke J., Wilde J., Reddy C. C. Open-air-nesting honey bees Apis dorsata and Apis laboriosa differ from the cavity-nesting Apis mellifera andApis cerana in brood hygiene behaviour. Journal of Invertebrate Pathology 84 (1-20):1-6 paper on line 845 KB. AA 96/2005.
 • 335. 2004. Woyke J., Wilde J., Reddy C. C. The gentleness of Apis dorsata verified while investigating brood cross-fostering and hygienic behaviour. Proceedings of 7th Asian Apicultural Association Conference. Los Banos, Philippines:87-91. PGF 543 Kb.
 • 336. 2004. Woyke, J., Wilde, J., Wilde, M. Coexistence and behavior of phylogenetically distant honey bees Apis laboriosa in Apis mellifera colony. Proc. of the AAA Conf.: Bees for new Asia, Phillipines 23-27 Febr. 2004: 101-106.
 • 337. 2004. Jasiński Z. Prabucki J., Wilde J. Woyke J., Chuda-Mickiewicz B., Siuda B., Madras B., Samborski J., Bratkowski J. Badania nad czynnikami przyspieszającymi czerwienie sztucznie unasienionych matek pszczelich. XLI Nauk. Konf. Pszczelarska, Puławy: 21-23.
 • 338. 2004. Lopatina N., Chesnokova E. G., Smirnov V., Ryzhova I. V., Woyke J. Kinurenine pathway of tryptophan metabolism and its significance in neurophysiology of insects. Entomological Review 83: 3-22.
 • 339. 2004. Woyke J., Kruk C., Wilde J., Wilde M. Periodic mass flights of the giant honey bee Apis dorsata. Journ. apic. Res. 43(4): 180-185. PDF file 220 Kb. Provided with permission of IBRA. AA 699/2005.
 • 340. 2004. Woyke J., Wilde J., Wilde M. Temperature correlated dorso-ventral abdomen flipping of Apis laboriosa and Apis dorsata worker bees. Apidologie 35 (5): 493-502. paper 217Kb, on line material. AA 700/2005.
 • 341. 2004. Smirnov V.B. Chesnokova E.G. Lopatina N.G. Woyke Je. Neuronal activity of honey bee (Apis mellifera L) under condition of a deficit of kynurenines. Journ. Visshey Nervnoy Deyatelnosti, Ross.Acad. Nauk, Moskva, 54 (6): 806-809.
 • 342. 2005. Woyke J., Wilde J., Wilde M. [Introduction of Apis laboriosa worker bees into Apis mellifera colonies as a manner of investigation of honey bee behaviour in changed conditions]. Poddawanie robotnic pszczoły skalnej (Apis laboriosa) do rodzin pszczoły miodnej (Apis mellifera) jako sposób badania zachowania się pszczół w odmiennych warunkach. XLII Naukowa Konf. Pszczelarska, Puławy (42nd Scientific Apicultural Conference, Pulawy): 17-19.
 • 343. 2005. Jasiński J. Prabucki J. Wilde J. Woyke J. Chuda-Mickiewicz B. Siuda M. Madras B. Samborski J Bratkowski J. Jojczyk A. Bąk B. Badania nad czynnikami przyśpieszającymi czerwienie sztucznie unasienionych matek pszczelich. 42 Naukowa Konf. Pszczelarska, Puławy: 28-29.
 • 344. 2005. Woyke J. Wilde J. Wilde M. Reddy C. Cervancia C. Workers often predominate in dusk drone flights; of the giant honey bee Apis dorsata. Journ. apic. Res. 44(3): 130-132 PDF file 130 KB Provided with permission of IBRA.
 • 345. 2005. Woyke J. Wilde J. Reddy C. Nagaraja N. Periodic mass flights of the giant honeybee Apis dorsata in successive days at two nesting sites in different environment conditions. Journ. apic. Res. 44(4): 140-149. PDF file 1 263 KB. Provided with permission of IBRA
 • 346. 2005. Woyke J. Wilde J. Reddy C. Gentleness of Apis dorsata. Intern. Beekeeping Congr. Bangalore 13-15 Nov. India: 2.
 • 347. 2005. Woyke J. Wilde J. Reddy C. Cervancia C. Nagaraja N. Comparison of defence body movements of Apis laboriosa, Apis dorsata dorsata and Apis dorsata breviligula worker bees. Intern. Beekeeping Congr. Bangalore 13-15 Nov, India: 5.
 • 348. 2005. Woyke J. Wilde J. Reddy C. Nagaraja N. Cycles in periodic mass flights of Apis dorsata. Intern. Beekeeping Congr. Bangalore,13-18 Nov. India: 8.
 • 349. 2006. Woyke J. Autobiografia księdza, doktora Jana Dzierżona, napisana w 1889 r Moje życie wśród pszczół Przegląd Pszczelarski 2(1): 11-14.
 • 350. 2006. Woyke J. Autorskie dedykacje w książkach darowanych księdzu dr J. Dzierżonowi. Authors� dedications in books presented to priest dr J. Dzierzon. 43 Naukowa Konferencja Pszczelarska, Puławy.
 • 351, 2006. Woyke J. Wilde J. Wilde M. Cervancja C. Abdomen flipping of Apis dorsata breviligula worker bees correlated with temperature of nest curtain surface. Apidologie 37: 501-505. PDF 698 KB The original publication is available at www.edsciences.org/apodo.
 • 352. 2006. Woyke J. Wilde J. Reddy S. M. Nagaraja N. Presence or absence of drones in ;drone; dusk mass flights performed by Apis dorsata foragers. submitted to: Apidologie.
 • 353. 2006. Woyke J. Wilde J. Wilde M. Reddy Ch. Cervancia C. Nagaraja N. Comparison of defense body movements of Apis laboriosa, Apis dorsata dorsata and Apis dorsata breviligula honey bees submitted to: J. Insect Behav.
 • 354. 2006. Gençer H. V. and Woyke J. Eggs from Apis mellifera caucasica laying workers are larger than from queens. submitted to JAR.
 • 355. 2007. Woyke J. Wilde J. Wilde M. Reddy M. S. Nagaraja N. Sivaran V. Presence or absence of drones in ;drone; dusk mass flights performed by Apis dorsata foragers. accepted: Journ. apic. Res.
 • 356. 2007. Woyke J. Wilde J. Wilde M. Reddy Ch. Cervancia C. Nagaraja N. Comparison of defense body movements of Apis laboriosa, Apis dorsata dorsata and Apis dorsata breviligula honey bees. submitted to: J. Insect Behav.

Véase también[]

Advertisement